จดทะเบียนบริษัทตรัง

Posted on Posted in Uncategorized, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนบริษัทภาคใต้

จดทะเบียนบริษัทตรัง โทร : 094-493-1414 ตรัง เป็นจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ตรังหรือเมืองทับเที่ยงเป็นจังหวัดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้ ตราประจำจังหวัด: ภาพกระโจมไฟและภาพลูกคลื่น ภาพกระโจมไฟหมายถึง จังหวัดตรังเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ ภาพลูกคลื่นหมายถึง ลักษณะพื้นที่ของจังหวัดตรัง เป็นเนินเล็ก ๆ สูง ๆ ต่ำ ๆ คล้ายลูกคลื่น ต้นไม้ประจำจังหวัด: ต้นศรีตรังชนิด Jacaranda filicifolia ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกศรีตรังชนิด Jacaranda obtusifolia คำขวัญประจำจังหวัด: ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยว: เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา รับจดทะเบียนบริษัทตรัง จดทะเบียนบริษัทตรัง รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดตรัง จดทะเบียนบริษัทจังหวัดตรัง จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนตรัง รับทำบัญชีตรัง ทำบัญชีตรัง รับวางระบบบัญชีตรัง วางระบบบัญชีตรัง รับตรวจสอบบัญชีตรัง ตรวจสอบบัญชีตรัง อำเภอเมืองตรัง อำเภอกันตัง อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียน […]

จดทะเบียนบริษัทตาก

Posted on Posted in Uncategorized, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนบริษัทภาคตะวันตก

จดทะเบียนบริษัทตาก โทร : 094-493-1414 ตาก เป็นจังหวัดในภาคตะวันตกหรือบางแห่งจัดอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของไทย มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ แต่มีประชากรเบาบางที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ นับเป็นจังหวัดชายแดนที่สำคัญอีกจังหวัดหนึ่งของไทย มีประวัติศาสตร์เก่าแก่นับแต่สมัยกรุงสุโขทัย ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงามหลายแห่งด้วย นอกจากนี้จังหวัดตากยังเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดอื่น ๆถึง 9 จังหวัด คำขวัญประจำจังหวัด : ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม ตราประจำจังหวัด : รูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงหลั่งทักษิโณทกบนคอช้าง ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นแดง (Xylia kerrii) ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกเสี้ยวดอกขาว (Bauhinia variegata) สัตว์น้ำประจำจังหวัด : ปลาตะพากส้มหรือปลาจาด (Hypsibarbus malcolmi) รับจดทะเบียนบริษัทตาก จดทะเบียนบริษัทตาก รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดตาก จดทะเบียนบริษัทจังหวัดตาก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนตาก รับทำบัญชีตาก ทำบัญชีตาก รับวางระบบบัญชีตาก วางระบบบัญชีตาก รับตรวจสอบบัญชีตาก ตรวจสอบบัญชีตาก อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่สอด […]

จดทะเบียนบริษัทตราด

Posted on Posted in Uncategorized, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนบริษัทภาคตะวันออก

จดทะเบียนบริษัทตราด โทร : 094-493-1414 ตราด เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ 2,819 ตารางกิโลเมตร ติดต่อกับจังหวัดจันทบุรีและประเทศกัมพูชา ตราดนับเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงปลายอยุธยา สินค้าที่ส่งออกขายยังแดนไกล โดยเฉพาะของป่า เช่น เขากวาง หนังสัตว์ ไม้หอม และเครื่องเทศต่าง ๆ ล้วนมาจากเขตป่าเขาชายฝั่งทะเลตะวันออก แถบระยอง จันทบุรี ตราด โดยลำเลียงสินค้าผ่านมาตามแม่น้ำเขาสมิง ออกสู่ปากอ่าวตราด คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา ตราประจำจังหวัด : รูปเรือใบแล่นในทะเลกับโป๊ะของชาวประมง เบื้องหลังเป็นเกาะช้าง หมายถึง จังหวัดตราดมีเกาะเป็นจำนวนมาก และเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปคือเกาะช้าง การที่มีพื้นที่ติดกับทะเล ราษฎรจึงยึดถือการประมงเป็นอาชีพหลักมาแต่โบราณ (เดิมจังหวัดตราดใช้ตราประจำจังหวัดเป็นรูปเรือรบหลวงตราด) ต้นไม้ประจำจังหวัด : หูกวาง (Terminalia catappa) ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกกฤษณาชนิด (Aquilaria subintegra) สัตว์น้ำประจำจังหวัด : ปลากะรังจุดฟ้าจุดเล็กหรือปลาย่ำสวาท (Plectropomus leopardus) รับจดทะเบียนบริษัทตราด จดทะเบียนบริษัทตราด รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดตราด […]